4-daagse leergang

De omgeving waarin de gemeenten zich bevinden, verandert in een hoog tempo. In die veranderende omgeving is de gemeente steeds minder de bepalende factor. Er is telkens nieuwe wetgeving en de maatschappelijke partijen organiseren zich om hun doelen te bereiken. Deze verandering doet een beroep op het aanpassingsvermogen van de gemeentelijke organisatie. Onderdeel daarvan is de rol en positie van de gemeentejurist.

Nieuwe rolinvulling
Deze training biedt kansen en mogelijkheden om een nieuwe rolinvulling van de jurist te doordenken en toe te passen. Het gaat dus om de manier waarop je expertises toepast, inspeelt op de toekomst en de verbinding legt met beleid (van de vakafdelingen) en de omgeving buiten. De werkwijze van de trainers is erop gericht om de deelnemers als jurist in zijn/haar kracht te zetten, meer te laten adviseren en minder te laten uitvoeren.

 

We gunnen het de jurist om zich op de juiste momenten meer bewust te zijn van de rolinvulling en de mogelijkheid om daarin te schakelen.

 

Samen leren en toepassen
Een training waarin de deelnemers samen aan de slag gaan met strategische dossiers/thema’s die zelf ingebracht zijn. De leergang is gericht op de persoonlijke vorming van de deelnemers en brengt de deelnemers verder in de strategische inzichten en werkwijzen. Het is echt gericht op de transitie van de samenleving, de andere manier van organiseren die ontstaat en de plek van de jurist in dit proces.