Henri Vogel

mr. H.P. (Henri) Vogel heeft een bestuurlijk-juridische achtergrond. Vanaf 1999 voert hij een adviespraktijk voor overheden en non-profitorganisaties onder de naam van VIA Adviseurs.

Hij richt zich voornamelijk op het verbeteren van de bedrijfsvoering, waaronder juridische kwaliteitszorg, juridische organisatie, dienstverleningsconcepten, transities. Hij voerde meer dan 50 onderzoeken uit in het kader van compliance. Naast de vele advies- en onderzoeksopdrachten vervult hij regelmatig interim-functies. Met de opgedane ervaring stuurt hij de opdrachtgevers in de richting van de toekomst.

Daarvoor is hij meer dan 15 jaar werkzaam geweest bij provinciale en gemeentelijke overheden. Hij vervulde verschillende management-, control- en beleidsfuncties. Henri heeft bijzondere aandacht voor de concrete implementatie van veranderingsprocessen en het praktisch inhoud geven aan kwaliteitssystemen en is ervaren in het bestuurlijk krachtenveld.

 

henri vogel