Vooraf: Intake met leermanager

 

Dag 1: De veranderende rol van de gemeentejurist (1 dag)
Marco Vonk en Henri Vogel

We bespreken aspecten van die nieuwe rol én verkennen de vaardigheden die daarbij passen, zoals adaptieve adviesvaardigheden, opereren in een (politiek) krachtenveld en omgaan met conflicten. Het blijft daarbij niet alleen bij bespreken, maar we oefenen die vaardigheden ook in simulaties en groepsopdrachten.

Het doel is gericht op bewustwording en het eigen maken van het adviseurschap. Daarbij gaan wij uit van de jurist als hybride adviseur (specialist en adviseur). Naast de vakkennis, is het steeds meer de behoefte aan advisering en procesmanagement. Daarnaast gaan we in op het aspect van het moreel kompas. Hoe doe je dat als jurist? En wat heb je daarbij nodig?  Juist als ook de samenleving meer vraagt om responsief recht.

 

Dag 2: Van juridische control naar public control (1 dag)
Tjerk Budding

Sturing op juridische kwaliteit vraagt kennis en kunde om breder te acteren in de bedrijfsvoering. Dat vraagt ook juristen die de juiste partners bij elkaar weet te brengen, belangen kan afstemmen en bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Zodoende ontstaat er een toekomstbestendige sturing op kwaliteit, waarin de jurist mede een adviserende rol heeft.

Tijdens deze dag worden de hoofdlijnen van governance en public control bij gemeenten behandeld, waarbij begrippen als planning en control, verbonden partijen, ketenpartners, budgettering en (het bewaken van) overhead aan bod komen.

Verder verkennen we aan de hand van een praktijkcasus de grenzen van control en risicomanagement en bespreken we de dilemma’s van integer adviseren.

 

Dag 3: Oplossingsgericht adviseren, systeembenadering en beïnvloedingstechnieken (1 dag)
Esther Veldhuijzen van Zanten en Marco Vonk

Ook deze dag staat weer geheel in het teken van de persoonlijke ontwikkeling van de jurist. Wat zijn de sleutels om door te groeien naar een meer adaptief adviseur?
Omgaan met belangentegentellingen en conflicten hoort bij de core business van de jurist. Tijdens het ochtenddagdeel van de derde dag geven we inzicht in systemische patronen in organisaties en hoe daarin te bewegen en te interveniëren. We maken kennis met de basisbegrippen uit systeemdenken. We leren hoe gebrekkig verlopende processen het zicht op de inhoud doen verdwijnen én wat oplossingsrichtingen zijn. We behandelen basiselementen uit ‘oplossingsgericht werken’ en hoe die basiselementen in de dagelijkse praktijk in te zetten.

In het middagdagdeel komen communicatie- en beïnvloedingstechnieken aan de orde. Deze worden op maat gesneden op basis van de intakegesprekken. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers verkennen we hoe de effectiviteit van advisering te optimaliseren en oefenen we verschillende interventietechnieken.

 

Dagdeel 4: Slotbijeenkomst

Marco Vonk en Henri Vogel
Het piece de resistance! De deelnemers gaan op de slotdag aan de slag met een reële casus. Een opdrachtgever presenteert een actueel probleem. De deelnemers analyseren de casus, verkennen de achtergronden en formuleren een oplossingsrichting. In dit onderdeel komen de verschillende onderdelen van de leergang bij elkaar.