Ook deze dag staat weer geheel in het teken van de persoonlijke ontwikkeling van de jurist. Wat zijn de sleutels om door te groeien naar een meer adaptief adviseur?
Omgaan met belangentegentellingen en conflicten hoort bij de core business van de jurist. Tijdens het ochtenddagdeel van de derde dag geven we inzicht in systemische patronen in organisaties en hoe daarin te bewegen en te interveniëren. We maken kennis met de basisbegrippen uit systeemdenken. We leren hoe gebrekkig verlopende processen het zicht op de inhoud doen verdwijnen én wat oplossingsrichtingen zijn. We behandelen basiselementen uit ‘oplossingsgericht werken’ en hoe die basiselementen in de dagelijkse praktijk in te zetten.

In het middagdagdeel komen communicatie- en beïnvloedingstechnieken aan de orde. Deze worden op maat gesneden op basis van de intakegesprekken. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers verkennen we hoe de effectiviteit van advisering te optimaliseren en oefenen we verschillende interventietechnieken.