Sturing op juridische kwaliteit vraagt kennis en kunde om breder te acteren in de bedrijfsvoering. Dat vraagt ook juristen die de juiste partners bij elkaar weet te brengen, belangen kan afstemmen en bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Zodoende ontstaat er een toekomstbestendige sturing op kwaliteit, waarin de jurist mede een adviserende rol heeft.