Workshop

Het piece de resistance! De deelnemers gaan op de slotdag aan de slag met een reële casus. Een opdrachtgever presenteert een actueel probleem. De deelnemers analyseren de casus, verkennen de achtergronden en formuleren een oplossingsrichting. In dit onderdeel komen de verschillende onderdelen van de leergang bij elkaar.